Skapande skola är regeringens satsning på att stärka arbetet med kultur i grundskolan och att integrera kulturen som en del av lärandet i skolan.

Skapande skola förutsätter ett nära samarbete med professionella konstnärer och kulturverksamheter. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller runt skapande skola antingen i de statliga styrdokumenten, eller i direktiven från Stockholms Stad 19/20.

Det bidrag vi får brukar uppgå till cirka 12 000 per enhet. Fram till den sista september kan enheterna ansöka om pengar för kulturaktiviteter man vill genomföra. Från den 1 oktober lägger vi alla kvarvarande pengar i en stor pott som alla kan söka från.

Här kan du hitta konkreta tips på aktiviteter där du kan använda bidragen från Skapande skola:

1.      Tekniska museet

2.      Tom Tits Experiment

3.      Dans i Stockholms stad och län

4.      Kulan, Stockholms Stads subventionerade kultursamling

5.      Inspiration från Stockholms Stad

6.      Junibacken


Här är tips på sådant vi gjort själva. Om du vill veta mer kan du prata med den som genomförde aktiviteten.

1.      Gåspennan (Malin S)

2.      Stockholms filmfestival (Per H)
Bromstensskolans filmer VT15 (min favorit 4C, ”Den galne kidnapparen”)

Kom gärna med fler förslag på bra aktiviteter, om du hör av dig till Per så fyller han på den här listan.

Eventuella frågor ställer man till Per på telefonnummer 508 462 04.