Nu är det dags för den höstens enkät om din arbetsmiljö. Enkäten tar ca 10 minuter att genomföra och vi har avsatt tid på APT den 19 november för att vi säkert ska få in svar från alla som arbetar på skolan.

Välj den enkäten som är kopplad till just din arbetsgrupp. Om du av någon anledning inte hinner/hann göra enkäten på APT kan du göra den på egen hand, då allra senast tisdagen den 12 november (sedan sammanställer vi alla svar).

 

1.      Lärare lågstadiet

2.      Lärare mellanstadiet

3.      Lärare högstadiet

4.      Pedagoger fritids

5.      Elevhälsan

6.      Servicegruppen

7.      Köket

8.      Ledningsgruppen

 

Om du har frågor – hör av dig till Per