Det går inte längre sig att anmäla sig till lovfritids/jourfritids den här dagen
eller dagarna. Om du behöver omsorg och ännu inte har anmält dig måste
du genast kontakta Årstaskolans biträdande rektor Nina Park på adressen.

christina.park@stockholm.se