Elever med behov har möjlighet att få tillgång Legimus, en tjänst med talböcker, dvs inlästa böcker. Böckerna laddas ner och läses via dator eller läses direkt i appen Legimus. Det krävs en inloggning för att använda tjänsten. På Årstaskolan är det skolbibliotekarien Memme Chatfield som registrerar elever, har du frågor så kontakta Memme. För att bli registrerad behöver elev och vårdnadshavare fylla i ett avtal tillsammans.

Avtal för att använda Legimus

·        Böckerna är skyddade av upphovsrättslagen och får bara användas av personer som på grund av en funktionsnedsättning, sjukdom eller skada har svårt att läsa tryckt text.

·        Inloggningsuppgifterna och böckerna är avsedda för barnets eget bruk och får inte lämnas ut till andra.

·        När barnet laddar ner talboken eller lägger den i Bokhyllan räknas det som ett lån. Lånetiden är 6 månader. Man återlämnar boken genom att radera den.

Vad händer om eleven bryter mot avtalet?

Om eleven bryter mot avtalet förlorar hen rätten att använda tjänsten. Olaglig spridning av talböcker är ett brott mot upphovsrättslagen och kan leda till åtal. När talböckerna laddas ner märks de med uppgifter om vem som lånat talboken. Vid olaglig spridning kan MTM spåra vem som har lånat talboken.

Anmälan och medgivande

För att eleven ska kunna använda Legimus behöver du som är vårdnadshavare fylla i det här formuläret eller fylla i och lämna in som papper (finns i användaravtalet nedan). En av frågorna handlar om att du läst igenom Legimus användaravtal.