Talböcker via Legimus

 

­Barn med behov av lässtöd har möjlighet att få tillgång till Legimus – en tjänst för att lyssna på talböcker både hemma och i skolan, på dator eller via appen Legimus. Detta stöd och verktyg är en rättighet och livslång nytta för barn med behov av lässtöd.

På Årstaskolan är det skolbibliotekarien Memme Chatfield som registrerar, har du frågor når du henne på memme.chatfield@edu.stockholm.se

 

Avtal och anmälan

För att bli registrerad behöver barnet och vårdnadshavare fylla i ett formulär tillsammans. Vänligen läs avtalstexten tillsammans med barnet och fyll sedan i formuläret, länk till avtal och formulär hittar du längst ner på sidan. Det är viktigt att ni läst avtalet innan ni fyller i formuläret och att alla uppgifter fylls i korrekt för att vi ska kunna registrera. Vill ni hellre fylla i ett pappersavtal hittar ni det längst ner på sidan, ni lämnar in det till mentor. Vi sparar inga avtal efter registrering.

 

Viktigt om lösenord

Om barnet glömmer sitt lösenord och kontot är registrerat på vårdnadshavares e-postadress är det vårdnadshavaren som behöver skicka efter nytt lösenord. Har barnet tillgång till e-posten kan skolan hjälpa hen att skicka efter nytt vid behov. I formuläret kan du godkänna att ansvarig pedagog tar del av lösenordet för att stödja Legimusanvändandet i skolan. Det är frivilligt men kan vara till stor hjälp för barnets läsning under skoldagen.

 

Vad händer om barnet bryter mot avtalet?

Om barnet bryter mot avtalet förlorar hen rätten att använda tjänsten. Olaglig spridning av talböcker är ett brott mot upphovsrättslagen och kan leda till åtal. När talböckerna laddas ner märks de med uppgifter om vem som lånat talboken. Vid olaglig spridning kan MTM spåra vem som har lånat talboken.

 

Hur funkar Legimus?

Instruktioner för hur Legimus fungerar hittar ni på support.arstaskolan.se under fliken digitala anpassningar. Ni är även välkomna att boka in en tid hos mig för att få en genomgång och tips kring Legimus och ert barns läsning.

 

AVTAL

FORMULÄR FÖR MEDGIVANDE

FORMULÄR FÖR UTSKRIFT