På den här sidan har vi samlat vanliga frågor och svar om GDPR. Om du har en ny fråga som inte finns med här kan du skickad den till Per Hansson.

Om du vill lära dig mer om GDPR finns mycket information, här är några bra källor

·       Frågor och svar (Intranätet)

·       GDPR för skolor – att tänka på (Intranätet)

·       Frågor och svar (SKL)

 

Frågor och svar Årstaskolan

1.     Får vi skicka ut listor med e-postadresser till alla vårdnadshavare, så att de kan kontakta varandra?

Svar: Nej, vi får inte sprida personuppgifter utan medgivande. Vi hänvisar istället till Skolplattformen där VH själva kan välja vilken information de vill dela med andra VH. Om någon VH i klassen själva vill göra och dela en lista med e-postadresser är det ok, eftersom vi inte är inblandade.

2.     Kan en vårdnadshavare begära att vi raderar alla uppgifter om barnet?

Svar: Radering ur de centrala systemen och de system/tjänster som krävs för barnets skolgång är inte möjligt. Så länge som personuppgifterna krävs för att säkerställa barnets skolgång måste de finnas i utbildningsförvaltningens system/tjänster.

Om vårdnadshavare vill radera ett barns personuppgifter ur en tjänst dit vårdnadshavare har givit sitt samtycke, exempelvis bilder, filmer, i appar, är skolan skyldig att radera alla personuppgifterna skyndsamt.

3.     Får man skriva elevernas namn i mejl?

Svar: Det beror på. Om det är känslig information är det bra att ta det säkra före det osäkra och skriva till exempel ”eleven” eller en bokstav – så att eleven inte kan identifieras. Vid okänslig information går det bra att skriva ut elevens namn.